S čím jdeme do voleb ?


Každé volební uskupení či strana uvádí ve svých volebních programech jednotlivé oblasti života komunity a způsob jejich naplnění. My nejsme jiní, ale přese všechno máme priority, které bychom s pomocí podpory voličů chtěli realizovat jako první budeme-li díky Vaší podpoře, členy koalice vedoucí město.

 • Výstavba DPS Hájová
  Projekt domu s pečovatelskou službou v Poštorné, navyšující stávající kapacitu bytů pro seniory představovaných 81 byty DPS ve Staré Břeclavi na ulici Seniorů o dalších 25 bytů (20 jednopokojových, 5 dvoupokojových). Město má platné stavební povolení. Ze všech priorit města nejvíce občanů (542) svým hlasováním podpořilo právě tento projekt ! Chybí pouze
  realizace.

 • Budování městského bytového fondu
  Město svůj bytový fond z velké části privatizovalo. Tím byla možnost nájemního bydlení ve své podstatě redukována na komerční nájemní bydlení, které v době zmenšování dostupnosti hypoték též prudce zdražuje. Pro většinu lidí není možné platit nájem jednopokojového
  (40m 2 ) bytu v centru města ve výši 17 000,-Kč měsíčně (bez elektřiny a plynu). Ten samý byt stojí v nákladech za služby vlastníka 4 000,-Kč měsíčně (též bez elektřiny a plynu. I při započtení odpisu investice je více než 40% zisk z pronájmu nepřiměřený. Navýšení stávajícího bytového fondu o 250 bytů pomůže jak přímo, tak přispěje k poklesu komerčního nájemného
  vyrovnáváním nabídky a poptávky. Budování městského bytového fondu se rozumí jak nákup bytů městem na trhu, v exekucích či jejich budování. Počet 250 bytů je ten nejnutnější a vzhledem k finanční náročnosti jde o akci na tři volební období.
 • Optimalizace městské hromadné dopravy
  Nezdá se Vám, že po městě jezdí řada prázdných autobusů? Jste ochotni hradit převážení vzduchu? MHD musí sloužit občanům a ne opačně! Tam kde jedou 2 či 3 lidé, stojí za úvahu, zda spoj zrušit nebo postačí osobní dodávka či Senior-taxi jde-li o jízdu seniora přes den do obsluhovaných míst. Musíme zajistit přepravu lidí do zaměstnání, ze zaměstnání, za nákupem a zpět, k veřejné dopravě a zpět. Ale efektivně. Je chvályhodné, že jezdíme na CNG.
  Je to i v dnešní době rozumné a není rozumnější plynové autobusy postavit na špalky a jezdit autobusy na naftu? Jen tím ušetříme 4miliony ročně.
 • Cena tepla v bytových domech
  Víte, že přibližně polovina obyvatel Břeclavi žije v bytových domech? Jejich obyvatelé nemají možnost se vrátit k topení uhlím, dřevem, používat krbová kamna. V bytových domech zbývá plyn u těch co se odpojili od centrálního zásobování teplem (dále jen CZT) nebo plyn u těch co nakupují teplo z CZT. Před městem je výzva, čím nahradit zemní plyn v CZT? (bioplyn, kalový plyn, odpadní teplo z průmyslu nebo snad geotermální energie) Či jak efektivněji
  využít plyn k výrobě tepla (vlastní kogenerace a v jakém množství). Cílem musí být udržení ceny tepla v rozumných mezích a omezení závislosti CZT na jednom palivu (zemním plynu).

Změna pro Břeclav.