Kdo jsme?


Jsme sdružením členů ČSSD a nezávislých kandidátů. Nebojíme se uplatňovat principy svobody, demokracie, sociální spravedlnosti, rovných příležitostí solidarity a odpovědnosti za udržitelný rozvoj. Tyto principy nás spojují a v duchu jejich naplňování se ucházíme o důvěru voličů.

Změna pro Břeclav.