Co nabízíme?


Jsme neúplatní. Máme schopnost analytického myšlení. Nestřílíme od boku. Kráčíme pevně, umíme oddělit věci podstatné od nepodstatných. Jsme schopni předvídat na základě řady indicií budoucí vývoj. Máme schopnost věci vymyslet, připravit a realizovat. To jsou schopnosti v komunální politice více než potřebné. Vždy jednáme ve prospěch města a nikoliv svůj vlastní.

Změna pro Břeclav.